• +420 603 790 530
  • tenisfryda@seznam.cz

Tenisová škola

Tenisová škola je vhodná pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Nikoliv výjimečně u nás trénují i 4letí tenisté.

Nábor dětí provádíme po celý rok. Do tenisové školy je tedy možné se přihlásit kdykoliv.

Hlavním cílem tenisové školy je všestranný rozvoj pohybových dovedností a získání základní tenisové techniky.

V trénincích je kladen důraz na dobré rozcvičení, strečink a postupné seznamování se s celou tenisovou abecedou - procvičování úderů, volejů, podání atd.

Výuku dětí i dospělích zajišťují trenéři s dlouholetými hráčskými i trenérskými zkušenostmi v ČR i v zahraničí. Tréniky probíhají ve skupinách, maximálně 4 dětí na hodině. Děti i dospělí mohou trénovat individuálně.

Na začátku Vám poradíme při výběru tenisové rakety i jiného vybavení. Z počátku máte možnost si raketu zapůjčit.

Pravidla tenisové školy

Tréninkové cykly

Tenisové tréninky probíhají v cyklech jaro, léto, podzim, zima.

Cyklus jaro: polovina dubna - konec června
Cyklus léto: červenec - srpen (tenisové kempy, individuální trénink)
Cyklus podzim: září - polovina října
Cyklus zima: polovina října - polovina dubna (halová sezóna)

Ke každému tréninkovému cyklu budou vždy podávány informace na webu, emailem či smskou.

Před začátkem každého cyklu prosím o nahlašování volných časových možností na trénink, dále pak konkrétní požadavky týkající se samotného tréninku (kolikrát týdně, časové možnosti atd.)

Vyučtování tréninků, hal a kurtů

Vyúčtování tréninku probíhá měsíčně, vždy k poslednímu dni daného měsíce. Platba za kurty a haly musí být uhrazena vždy před začátkem konkrétního tréninkového cyklu.

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č.ú. 219035419/0600.

Děkuji

Tomáš Frýda

Omluvy z tréninků

V případě, že se hráč nemůže dostavit na trénink, ať už z jakýchkoliv důvodů, je nutné se z něj omluvit vždy alespoň 24h před začátkem tréninku.

Náhrady tréninků

Jestliže je hráč omluven z tréninku, vzniká mu vždy nárok na náhradní trénink. Náhrádní tréninky jsou poskytovány po dohodě s Tomášem Frýdou.

ČTS Tenisový klub Černošice Sportovní hala Černošice Fyzioterapie Černošice ProTenis

Menu

Sledujte nás

Kontakt

Mgr. Tomáš Frýda

+420 603 790 530

tenisfryda@seznam.cz

Černošice

#2020IMR4HIL