stred
Aktuální rezervace
Kde nás najdete?

Tenisová škola

Hlavním cílem tenisové školy je všestranný rozvoj pohybových dovedností a získání základní tenisové techniky. Škola je vhodná jak pro zájemce o závodní tenis, tak i pro děti se sportovními ambicemi.

V trénincích je kladen důraz na dobré rozcvičení, strečink a postupné seznamování se s celou tenisovou abecedou - procvičování úderů, volejů, podání atd.

Výuku dětí, mládeže i dospělích zajišťují trenéři s dlouholetými tenisovými zkušenostmi. Tréniky probíhají ve skupinách, maximálně 4 dětí na hodině. Je možno také trénovat individuálně. Při tréninkových aktivitách dbáme na bezpečnost a zdraví Vás i Vašich dětí.

Na začátku Vám poradíme při výběru tenisové rakety i jiného vybavení. Z počátku máte možnost si raketu zapůjčit.

Tenis Frýda

Pravidla tenisové školy

Tenisové tréninky probíhají v cyklech jaro, léto, podzim, zima.

Cyklus jaro: cca polovina dubna x konec června
Cyklus léto: tréninkové campy, soustředění, individuální trénink
Cyklus podzim: začátek září x cca polovina října
Cyklus zima: cca polovina října x cca polovina dubna

Ke každému tréninkovému cyklu budou vždy podávány informace na webu nebo emailem či smskou.

Před začátkem každého cyklu prosím o nahlašování volných časových možností na trénink, dále pak konkrétní požadavky týkající se samotného tréninku (kolikrát, priority kdy atd.)

cara

Omluvy z tréninků

V případě, že se hráč nemůže dostavit na trénink, ať už z jakýchkoliv důvodů, je nutné se z něj omluvit vždy alespoň 24h před začátkem tréninku.

- omluva 24h předem = platba 0
- omluva v samotný den tréninku = platba 50% ceny tréninku
- neomluvení z tréninku = platba 100% ceny tréninku

cara

Náhrady tréninků

Jestliže je hráč omluven z tréninku, vzniká mu vždy nárok na náhradní trénink. Náhrádní tréninky jsou poskytovány po dohodě se mnou.

cara

Vyučtování tréninků, hal a kurtů

Vyúčtování tréninku probíhá měsíčně, vždy k poslednímu dni daného měsíce. Platba za kurty, haly musí být uhrazena vždy před začátkem konkrétního tréninkového cyklu.

Děkuji

Mgr. Tomáš Frýda

nábor ČTS Sportovní hala Černošice Protenis TC Mokropsy Fyzioterapie Černošice Facebook

Mgr. Tomáš Frýda | tel.: +420 603 790 530 | email: tenisfryda@seznam.cz | Tenis Frýda - Černošice | 2010 #vytvořil IMR4HIL & fanky | Administrace